Mateřská škola Vnorovy
Počasí radar
TOPlist
31.12.2016
Došlo ke změně školského zákona č.561/2004 Sb., podle kterého se od
1.1.2017 stává pro předškolní děti předškolní vzdělávání povinné. Proto
musejí zákonní zástupci předškoláků a dětí s odkladem školní docházky vždy
při absenci dítěte v MŠ doložit nejpozději do tří dnů písemnou omluvenku. Na
absenci během prázdnin určených státem není nutno omluvenku dokládat.
Omluvenku najdete u hlavní nástěnky v MŠ, nebo si ji můžete stáhnout z
internetových stránek školky. Vyplněné omluvenky odevzdávejte třídním
učitelkám. Stažení zde.
22.2.2017
Informace k zápisu dětí do Základní školy Vnorovy.